Presentatie Cultuurbrochure

Op 16 april 2018 werd door de podia in de Hof van Twente de nieuwste vrucht van hun samenwerking gepresenteerd: de Cultuurbrochure Hof van Twente. In een goed gevulde foyer werd door scheidend (interim)directeur André Bouma stilgestaan bij het glooiende pad dat sinds enkele jaren samen wordt bewandeld door het Beaufort, de Reggehof, de Pol en het Stadscentrum. De laatste drie partijen toonden zich fier met hún brochure waarin de podiumcultuur in de Hofgemeente in al haar rijkdom bijeen gebracht is.

Het was aan André Manuel om de feestvreugde op een gepaste manier te bederven, hoewel het cynisme voor zijn doen mild was. De Diepenheimse cabaretier achtte de uitreiking van de brochure de kroon op zijn werk, een kroon waarvan andere culturele vaandeldragers binnen de Hofgrenzen – men noeme de heren Vrienten en Soerjadi – nog even mogen dromen. Vol dankbaarheid namen Jan Eijsink, Clement Posthumus en Bart Schurink het boekwerk in ontvangst. Daar kan slechts een prachtig cultuurseizoen op volgen.

Uw bezoek aan Stadscentrum het Parochiehuis (of het nu is voor zakelijke verhuur, sport- en cultuurbeoefening of theater) is weer ouderwets. Wel gelden nog de basale coronamaatregelen, waarvoor wij op locatie de randvoorwaarden scheppen. Voor (aan)vragen mailt u naar info@sbrdelden.nl. (UPDATE 28 februari)